Varnostna politika elektronskega podpisovanja

Varnostna politika elektronskega podpisovanja zagotavlja pravno veljavnost in dokazno vrednost uporabe rešitve za elektronski podpis pred sodiščem. Varnostna politika natančno opredeljuje okvire, pogoje in postopke za elektronsko podpisovanje z uporabo rešitev oziroma storitev kot je ePero®, ePero®START ali eHramba.si®.

V varnostno politiko je poleg zakonskih podlag za elektronsko podpisovanje vključeno področje in kontekst uporabe, poslovna upravičenost izbrane tehnologije za elektronski podpis, opis delovanja izbrane rešitve in umestitev v informacijski sistem. Z varnostno politiko so določeni tudi nabor tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje, seznam uporabljenih tehnologij in standardov ter nadzor izvajanja in upravljanje sprememb procesov, tehnologij in organizacijskih ukrepov povezanih z elektronskim poslovanjem in elektronskim podpisovanjem.