SETCCE uspešno kandidiral na razpisu E-POSLOVANJE 2017-2018

Februar 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SETCCE je s projektom Vzpostavitev digitalne platforme za prodor na tuje trge uspešno kandidiral na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja MSP v obdobju 2017-2018, ki ga je razpisala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije tujih investicij in tehnologije ter je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija Vzpostavitev digitalne platforme za prodor na tuje trge je del širše strategije podjetja za prodor na tuje trge.

 

V sklopu operacije se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

Vzpostavitev spletne strani za tujino, ki vključuje pripravo celovite digitalne strategije: spletne strani, angažiranje digitalnih kanalov za komuniciranje s končnimi kupci (segment B2B), podporo panterjem in uporabnikom.

Partnerjem bo na voljo takojšen dostop do ključnih tehničnih (uporabniška navodila, sistemska navodila, navodila za integracijo, sistemske zahteve…) in komercialnih vsebin vključno s prednostmi rešitve napram konkurenčnim rešitvam, ceniki, itn.

Za hitrejši razvoj ciljnih trgov in pridobivanje relevantnih informacij, bomo v spletno stran vključili video vsebine kot animirane prikaze dodane vrednosti tehnologij DTM za posamezne industrije.

Prodajne aktivnosti na tujih trgih potekajo na dva načina: neposredno ali prek partnerske mreže. Predvsem za delo s partnerji v tujini iz področja IT je v Sloveniji premalo znanja, zato operacija vključuje usposabljanje sodelavcev za tako prodajo.

Da lahko približamo storitve v oblaku tudi drugim segmentov (MSP) bomo postavili še spletno trgovino. Ta bo omogočila končnim kupcem hitro in enostavno naročiti storitve DTM v manjšem obsegu.

Cilj operacije je vzpostaviti digitalno platformo za operativno, prodajno in tehnično podporo plasiranja vodilnega produkta ePero® na tuje trge.

Več informacij o financiranju s strani evropske kohezijske politike v Sloveniji lahko najdete na www.eu-skladi.si.