Raziskovalni programi

Nacionalni programi 

Družba SETCCE sodeluje v različnih programih, ki jih razpisujejo in financirajo nacionalne organizacije in ministrstva:

  • MORS
  • MGRT
  • MVZT
  • TIA
  • ARRS

Več informacij o nacionalnih programih je razvidnih iz uspešno zaključenih ali še trajajočih projektih v katerih je družba SETCCE sodeluje. Več si preberite na povezavi. 

Mednarodni programi

Družba SETCCE je prepoznan in uveljavljen partner v evropskem raziskovalnem prostoru. Številne uspešne projekte, v katerih sodelujemo, financira Evropska unija prek naslednjih raziskovalnih programov: