Projekti

Od ustanovitve dalje laboratorij ISLab družbe SETCCE sodeluje v prek 25 mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih. Rezultati projektov so vključeni v razvoj inovativnih produktov iz področja elektronskega poslovanja, pametnih okolij in informacijske varnosti.

Projekti v izvedbi 

Nacionalni projekti

Trenutno ne izvajamo ali sodelujemo v nacionalnih raziskovalnih projektih.

Mednarodni projekti

Program CIP

Secure Identity Across Borders Linked 2.0 – STORK2 
Electronic Simple European Networked Services – eSENS 
Real Ambient Assisted Living – ReAAL 

Zaključeni projekti

Nacionalni projekti

 • Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije – Ciljno raziskovalni program: Varnost in zaščita podatkov v obrambnem informacijsko-komunikacijskem sistemu,
 • PHARE 2003: Creation of Innovative Learning Environment, Development of e-Skills and Competences in Order to Support the Enforcement of Informal Forms of Lifelong Learning – E-VINTER,
 • PHARE 2003: FOCUS-SIAT,
 • PHARE 2003: Krepitev tehnoloških centrov,
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost – Ciljno raziskovalni program: Ambientalna inteligenca bivalnega okolja,
 • Institut za rehabilitacijo Republike Slovenije: Dom IRIS,
 • Evropski sklad za regionalni razvoj – Center odličnosti IKT: Nadgradnja raziskovalne opreme Centra odličnosti informacijske in komunikacijske tehnologije,
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – eVsebine: FENIKS,
 • Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj – KROP: Krepitev raziskovalnega oddelka SETCCE ISLab,
 • Evropski sklad za regionalni razvoj – Kompetenčni centri: Kompetenčni center biomedicinska tehnika, projekt SAMinZDRAV.

Mednarodni projekti 

Leonardo Da Vinci

 • MATURE @EU
 • CONNEXION
 • Embedding ICT/Multimedia Standardisation Initiatives into Vocational Training Strategies in Europe – Embedding Standards

Okvirni program

 • Building trust in networking in Newly Associated States through the use of secure information society technologies – NASTEC
 • Configuration and Provisioning of End-User Services in Premium IP Networks – CADENUS
 • Future Active IP Networks – FAIN
 • Industrial Embedded Standards – INES

Okvirni program

 • Designing Advanced network Interfaces for the Delivery and
 •  Administration of Location independent, Optimised personal Services – DAIDALOS I in DAIDALOS II 
 • System engineering for security and dependability – SERENITY

Okvirni program

 • Personal Self-Improving Smart Spaces – PERSIST 
 • Self Orchestrating Community Ambient Intelligence Spaces – SOCIETIES
 • European Global Border Environment – GLOBE

Program PASR

 • Border Surveillance by Unmanned Aerial Vehicle BSUAV
 • Wide Maritime Area Airborne Surveillance – WIMAAS