Proizvodnja

Področje proizvodnje in servisnih dejavnosti se vsakodnevno srečuje z ogromnim številom dokumentacije, ki zahteva podpis. Servisni, delovni in potni nalogi, dobavnice, računi, pogodbe, obračuni ur in poročila o kakovosti so le delček te dokumentacije. 

Rešitve&storitve

ePodpis 

Rešitve ePero® in storitve ePero®START so zakonsko skladne in omogočajo poslovnim okoljem znotraj proizvodnega sektorja, ki želijo zmanjšati količino papirnih dokumentov ter stroške, povezane z zajemom in rokovanjem s papirnatimi dokumenti, pospešeno izvajanje poslovnih procesov in zmanjšanje operativnih in materialnih stroškov. Uvedba elektronskega poslovanja v poljubne procese (izhodne karte, kontrolne karte, poročila o kakvostih, delovni nalogi, kadrovska dokumentacija..) je hitra, varna, ugodna in zakonsko skladna.

eRačuni 

Rešitve in storitve za izdajanje e-računov primerne za vsa okolja in poslovne procese, ki temeljijo na pripravi in distribuciji elektronskih dokumentov. Storitve za elektronsko pošiljanje e-računov so primerne tudi za manjša podjetja v proizvodni panogi, saj podjetjem omogočajo pripravo, izmenjavo in hrambo elektronskih računov na zunanji infrastrukturi, brez investicije v lastno opremo.

Rešitve in storitve za elektronskega izdajanje in pošiljanja e-računov omogočajo obvladovanje nepravilnosti v obračunskih podatkih, digitalno podpisovanje e-računov, izmenjavo e-računov prek poljubnih elektronskih poti (e-pošta, e-banka, UJP.net idr.).

Poleg elektronskih računov omogočamo pripravo in distribucijo poljubnih obvestil, izpiskov, opominov, različnih mesečnih vsebin in ostalih tipskih, naslovljenih obrazcev.

eHramba 

Elektronska hramba omogoča varno hranjenje dokumentov ne glede na tip in količino. Poglavitna korist in prednost eHramba pa je zagotovo v večji preglednosti in takojšnjem dostopu do dokumentov, povečani varnosti poslovne dokumentacije in nenazadnje skladnosti z zakonodajo. Najem storitve eHramba.si, ki jo ponujamo s partnerjem ZZI d.o.o., je eden od prvih korakov k optimiziranim poslovnim procesom in razbremenitvi lastne infrastrukture.