Področja

V družbi SETCCE posvečamo posebno pozornost razvoju inovativnih informacijskih rešitev za optimizacijo poslovnih procesov. Vsi produkti SETCCE so rezultat večletnih raziskav, ki jih izvajamo v sodelovanju z mednarodno raziskovalno mrežo uglednih partnerjev. Raziskovalni laboratorij SETCCE ISLab je uspešno sodeloval v številnih evropskih in nacionalnih raziskovalnih iniciativah in omogočil vzpostaviti bazo znanja, ki nam pomaga razviti inovativne rešitve za uvajanje elektronskega poslovanja v različne industrije in v javno upravo.

Poleg raziskovalnih aktivnosti je laboratorij vključen v tehnološko standardizacijo na različnih področjih informacijske tehnologije. Sodeluje z prepoznavnimi institucijami, kot so Internet Engineering Task Force (IETF),  World Wide Web Consortium (W3C), North Atalnitc Treaty Organization (NATO) in Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS). 

Raziskovalni program SETCCE vključuje naslednja vsebinska področja:

  • Elektronsko poslovanje,
  • Informacijska varnost,
  • Digitalne identitete,
  • Internet stvari.

Elektronsko poslovanje

Uvedba elektronskega poslovanja temelji na informacijskih rešitvah, ki morajo zagotoviti varno in zanesljivo pripravo, obdelavo, izmenjavo in hrambo podatkov. Z uvedbo elektronskega poslovanja lahko popolnoma izločimo papirne procese in jih nadomestimo z elektronsko obdelavo podatkov. Obdelava podatkov običajno poteka med več poslovnimi subjekti, zato je tehnološka standardizacija programskih vmesnikov in struktur podatkov posebnega pomena.

Na področju elektronskega poslovanja SETCCE aktivno izvaja številne raziskovalne aktivnosti, katerih rezultati predstavljajo nove in inovativne tehnološke zasnove in tehnološke standarde iz področja varnega elektronskega poslovanja. Raziskovalne rezultate uspešno izkoriščamo pri razvoju novih produktov, ki omogočajo našim strankam in uporabnikom optimizirati poslovne procese s prehodom na povsem varno in zakonsko skladno brezpapirno poslovanje.

Informacijska varnost 

Vsebinsko področje delovanja družbe že od same ustanovitve osredotočeno na informacijsko varnost, saj ta predstavlja osnovo varnega elektronskega poslovanja. Laboratorij ISLab izvaja številne raziskovalne aktivnosti na različnih področjih zaščite in varne obdelave, izmenjave ter hrambe  podatkov. Posebno pozornost posvečamo varnostnim mehanizmom in algoritmom, ki nastopajo pri različnih tehnikah elektronskega podpisovanja, zagotavljanja avtentičnosti in demonstraciji celovitosti podatkov.

Raziskovalni rezultati in rezultati standardizacijskih aktivnosti predstavljajo osnovo za razvoj inovativnih produktov za elektronsko poslovanje, ki jih odlikuje najvišja stopnjo varnosti. Na osnovi pridobljenih rezultatov in pridobljenega znanja izvajamo tudi različne svetovalne aktivnosti pri strankah, ki uvajajo povsem nove tehnološke koncepte in rešitve za elektronsko poslovanje oziroma želijo doseči popolno zakonsko skladnost elektronskega poslovanja z varno obdelavo in zaščito podatkov.

Digitalne identitete

Identifikacija posameznikov, organizacij ali naprav v omrežju temelji na digitalnih identitetah. Te predstavljajo tudi osnovo elektronskega poslovanja. Digitalne identitete podpirajo različne tehnologije za katere so danes še vedno značilne nekatere omejitve, ki zavirajo splošno uporabo. Laboratorij ISLab v sodelovanju z mednarodnimi in domačimi partnerji izvaja raziskovalne aktivnosti na področju meddržavnega prepoznavanja digitalnih identitet, identitet za elektronsko poslovanje, identitet v okolju interneta stvari, zaščite identitet in alternativnih tehnologij za uporabo identitet pri drugih tehnikah kot je elektronsko podpisovanje.

Internet stvari 

Internet stvari je perspektivno in hitro razvijajoče področje, ki bo povezalo številne naprave v globalno omrežje ter s tem omogočilo učinkovitejše zbiranje podatkov, obdelavo podatkov in krmiljenje naprav oziroma informiranje ljudi. Laboratorij ISLab že več kot deset let sodeluje v različnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih za razvoj naprednih in inteligentnih sistemov na osnovi povezovanja naprav med seboj, obdelave podatkov in krmiljenja naprav.

Posebno pozornost iz področja interneta stvari posvečamo razvoju inteligentih bivalnih okolij in naprav, ki omogočajo spremljanje posameznika in oddaljeno medicinsko ali drugo zdravstveno podporo. Rezultat večletnih raziskav je platforma iCORE, razvita za namen oddaljenega spremljanja pacientov, oseb s posebnimi potrebami ali ostarelih oseb. Platforma je povezljiva z različnimi napravami in senzorji, ki jih je mogoče vgraditi v bivalne prostore in gospodinjske ali druge aparate. Omogoča zbiranje zdravstvenih podatkov posameznikov in obdelavo pri zdravstvenih institucijah.