Notranja pravila elektronske hrambe

Notranja pravila določajo organiziranost podjetja ali organizacije pri elektronski hrambi, določajo tehnologijo, ki jo uporabljamo za elektronsko hrambo ter pogoje in način uporabe elektronske hrambe.

Izdelava notranjih pravil poteka v določenih korakih. GAP analiza prikaže vse vrzeli podjetja pri uvedbi elektronske hrambe čemur sledijo potrebni ukrepi in zahteve za hrambo gradiva. Notranja pravila elektronske hrambe vključujejo še opis tehnologije, ki je uporabljena za elektronsko hrambo, organizacijo podjetja in procese povezane z izvajanjem elektronske hrambe ter načrt za njihovo izdelavo. Notranja pravila je potrebno pregledati in osvežiti letno oziroma po potrebi, ko pride do sprememb v podjetju ali organizaciji.

Notranja pravila lahko podjetje ali organizacija potrdi pri Arhivu Republike Slovenije. Potrjena notranja pravila zagotavljajo skladnost izvajanja elektronske hrambe z zakonodajo, ki velja na področju Republike Slovenije.