e-Pero

ePero® je celovita rešitev za uvedbo elektronskega podpisovanja v poljubne poslovne procese. Namenjena je zajemu lastnoročnega digitaliziranega podpisa in vključevanje podpisa v poljubne oblike dokumentov kot so pogodbe, računovodske listine, nalogi ipd.

Celovita rešitev za e-podpis

Rešitev ePero® je zasnovana tako, da podpira najširši nabor podpisnih naprav (podpisne tablice, podpisni zasloni, tablični računalniki ali pametni telefoni) in zagotavlja neomejene možnosti elektronskega podpisovanja na terenu ali na stacionarnem delovnem mestu. Uvedba rešitve ePero® omogoča popolno ukinjanje papirja v interni procesih ali v procesih z naročniki oziroma poslovnimi partnerji.

Vsak elektronsko podpisan dokument je ustrezno obdelan za zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti dokumenta in podpisa. Elektronsko podpisani dokumenti so odloženi v ustrezno elektronsko hrambo, ki jo naročnik vzdržuje sam oziroma zunanji ponudnik storitve elektronske hrambe.

Uporabo rešitve ePero® opredeljuje varnostna politika elektronskega podpisovanja. Varnostna politika določa način in pogoje uporabe elektronskih podpisov ter določa skladnost rešitve z zakonodajo.

Uvedba rešitve ePero® je hitra, varna, zakonsko skladna in preizkušena v praksi. Implementacijo in uporabo rešitev ePero® je kot edino v Republiki Sloveniji večkrat potrdil tudi Arhiv RS.

Podpisne tablice

Podpisne tablice podjetja WACOM zagotavljajo odlično uporabniško izkušnjo, zanesljivo in natančno delovanje ter dolgo življenjsko dobo. Širok nabor podpisnih naprav zagotavlja uvedbo elektronskega podpisa v različne industrije in za različne procese.

Podpisne tablice

Podpisne tablice so namenjene procesom katerih vsebina pogodbenega razmerja ali transakcije je enostavna. Manjši zaslon omogoča ergonomsko postavitev in uporabo tablice skupaj s prikazom osnovnih podatkov, ki jih uporabnik podpisuje.

Podpisne tablice WACOM predstavljajo najboljše razmerje med uporabnostjo, kakovostjo in ceno saj jih odlikuje izjemna trpežnost, dolga življenjska doba in odlična uporabniška izkušnja. Podpisne tablice omogočajo tudi uporabo za druge namene kot je marketing (prikaz reklamnih sporočil), zajem podatkov (izvedba anket) ali prodajni procesi (prodajni konfigurator).

Podpisni zasloni

Podpisni zasloni so namenjeni poslovnim procesom z zahtevnejšo vsebino. Velik zaslon (format Letter ali A4) omogoča ergonomsko postavitev in uporabo tablice skupaj s prikazom celotnega dokumenta, ki ga uporabnik podpisuje.

Podpisni zasloni WACOM predstavljajo najboljše razmerje med uporabnostjo, kakovostjo in ceno saj jih odlikuje izjemna trpežnost, dolga življenjska doba in odlična uporabniška izkušnja. Podpisni zasloni predstavljajo tudi odlično orodje za namene marketinga (prikaz reklamnih sporočil), zajem podatkov (izvedba anket) ali prodajne procese (prodajni konfigurator).

Pametni telefoni in tablični računalniki

Pametni telefoni in tablični računalniki združujejo v eni napravi zmogljiv računalnik in zaslon na dotik, ki omogoča z uporabo ustreznega pisala tudi zajem lastnoročnega podpisa.

Mobilne naprave kot so pametni telefoni ali tablični računalniki predstavljajo priročno rešitev za delo na terenu oziroma povsod tam, kjer je zahtevana visoka stopnja mobilnosti. Dokumente za podpis je mogoče pripraviti v zalednem sistemu ali na sami mobilni napravi. Zajem lastnoročnega elektronskega podpisa poteka enako kot na podpisni tablici.

Zaradi različne kakovosti podpisnih zaslonov, je potrebno kakovost in natančnost zajemanja lastnoročnega podpisa za vsako mobilno napravo posebej preveriti. Izjema so mobilne naprave note, ki vključujejo napredno tehnologijo WACOM za zajemanja podpisa na zaslonu. Za ostale mobilne naprave je na voljo WACOM Bamboo svinčnik.

Primeri za elektronski podpis preizkušenih mobilnih naprav:

  • Pametni telefoni: Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note, Apple iPhone, Google Nexus, LG G4…
  • Tablični računalniki: Samsung Galaxy Tab, Apple iPad, Asus VivoTab, Asus Fone­pad, Prestigio Multipad, HP Slate…

Elektronska hramba 

Poslovno dokumentacijo, ki nastaja izvorno v elektronski obliki ali jo iz papirja pretvorimo v elektronsko obliko (skeniranje) moramo hraniti v ustreznem sistemu elektronske hrambe. Elektronska hramba dokumentov ni samo zakonsko obvezna ampak hkrati omogoča hitrejši in cenejši dostop do dokumentov, večjo varnost dokumentov in poslovnih informacij ter nižje stroške hrambe v primerjavi s papirnimi dokumenti. 

Storitev eHramba.si® zagotavljata celovito storitev varne in zakonsko skladne elektronske hrambe za vso poslovno ali drugo vrsto dokumentacije na enem mestu. Elektronski dokumenti so varno shranjeni na zunanji infrastrukturi ponudnika storitve, uporabnikom pa je zagotovljen stalen in takojšen dostop do njih. Storitev je primerna za vsa podjetja in organizacije, ki želijo:

  • doseči neposredno zniževanje stroškov operativnega poslovanja, 
  • zniževati stroške komunikacije s strankami in partnerji, 
  • optimizirati poslovne procese interno in s partnerji 
  • razbremeniti lastno infrastrukturo in poslovni informacijski sistem in 
  • zagotoviti večjo varnost lastne dokumentacije itd. 

Uporaba storitev oddaljene elektronske hrambe predstavlja poceni, zanesljivo, varno in udobno upravljanje s poslovno dokumentacijo brez postavitev kompleksnih informacijskih rešitev in izdelave zapletenih organizacijskih postopkov za zagotavljanje zakonske skladnosti lastnega elektronskega arhiva. Oddaljeno elektronsko hrambo zagotavlja družba SETCCE d.o.o. v sodelovanju s partnerjem ZZI d.o.o.

Pravila uporabe (podpis, ki ni izveden po pravilih stroke ni veljaven)

Elektronski podpis lahko uporabljamo izključno in samo v kombinaciji ustrezne opreme (programske rešitve in podpisnih tablic) ter organizacijskih ukrepov. Vsak podpis mora glede na zakonodajo obvezno demonstrirati nedvoumno povezavo med podpisnikom, podpisom in podpisano vsebino. V kolikor ta zahteva ni izpolnjena, elektronski podpis ni veljaven.

Slovenska zakonodaja omejuje uporabo biometričnih podatkov zato se ob zajemu podpisa izgubi vsakršna povezava med podpisnikom in podpisom. Postopek podpisovanja mora biti zato izveden v strogo nadzorovanem okolju in pod nadzorom uporabnika rešitve za elektronsko podpisovanje. Vsak s podpisno tablico zajeti elektronski podpis mora biti tudi istočasno digitalno podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom, če želimo doseči zakonsko skladnost.

Elektronsko podpisani dokumenti morajo biti ustrezno shranjeni, sicer njihova veljavnost (veljavnost elektronskega podpisa) sčasoma propade. Dokumenti so lahko shranjeni v lastni ali v zunanji elektronski hrambi, ki mora obvezno poskrbeti tudi za osveževanje veljavnosti elektronskih podpisov.

Rešitev ePero vključuje vse potrebne elemente za zakonsko skladno elektronsko podpisovanje. Uvedba rešitve vključuje tudi pripravo in implementacijo varnostne politike elektronskega podpisovanja z zakonsko skladnimi ukrepi za veljavno zajemanje elektronskih podpisov. Vsak podpis in korak v postopku podpisovanja je takoj digitalno podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom in vsak zaključen dokument je vložen elektronsko hrambo, ki mora biti postavljena skladno s slovensko zakonodajo. Tehnologijo ePero® je večkrat potrdil Arhiv Republike Slovenije kot zakonsko ustrezno. 

Zakonska osnova 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) predstavlja krovni zakon, ki ureja področje elektronskega podpisovanja v Sloveniji. ZEPEP določa pogoje pod katerimi je elektronski podpis zakonsko skladen.

Elektronsko upravljanje z (zaključeno) poslovno dokumentacijo opredeljuje Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Zakon opredeljuje pogoje in načine kako pretvarjamo papirno gradivo v elektronsko in kako upravljamo z dokumentarnim gradivom na elektronski način. Kot to velja za drugo dokumentarno gradivo, je elektronsko podpisan dokument potrebno ustrezno shraniti in vzdrževati na način kot to predpisuje ZVDAGA. Zakon tudi določa načine in pogoje za vzdrževanje veljavnosti elektronskih podpisov, njihovo avtentičnost in celovitost dokumentov za celotno odboje elektronske hrambe.

Več na www.epero.si