IT

Uvedba brezpapirnih poslovnih procesov v podjetjih s področja informacijske tehnologije  zagotavlja podjetjem konkurenčno prednost. Aktualne rešitve in storitve za sektor infrastrukturnih storitev vključujejo rešitve za obvladovanje (pripravo) vhodno izhodne korespondence v elektronski obliki in elektronsko hrambo poslovne dokumentacije.

Rešitve &storitve

ePodpis

Slovenska zakonodaja predpisuje pogoje, pod katerimi ima elektronska oblika dokumentacije enako pravno veljavnost kot pisna. proXSign®, kot komponenta za digitalni podpis, časovni žig in asimetrično šifriranje ta določila dosledno upošteva in tako omogoča uvedbo brezpapirnega poslovanja.

eHramba

Najem storitve eHramba.si za podjetje pomeni nadgradnjo delovnega procesa. Poleg stalne dostopnosti do dokumentov pa storitev prinaša številne druge prednosti kot so nizki obratovalni stroški, neprekinjeno delovanje, povečana varnost poslovne dokumentacije, zagotavljanje varnostnih kopij na treh ločenih oddaljenih lokacijah. Storitev je v celoti skladna z zahtevami zakonodaje (ZVDAGA, ZEPEP in ustrezni podzakonski akti), zato končni uporabniki nimajo težav z zapletenimi in dolgotrajnimi postopki za pridobitev dovoljenj za hranjenje poslovne dokumentacije izključno v elektronski obliki.