eBiller®

Rešitve za elektronsko fakturiranje omogočajo hiter in učinkovit prehod na elektronske račune (ali druge oblike izhodnih dokumentov kot so objave, obvestila, sklepi, izpiski) za vse masovne izdajatelje dokumentov.

Celovita rešitev za izdajo in izmenjavo e-računov

Rešitev eBiller® omogoča hiter in učinkovit prehod na elektronske račune (ali druge oblike izhodnih dokumentov kot so objave, obvestila, sklepi, izpiski) za vse masovne izdajatelje dokumentov. Tudi v najbolj zahtevnih okoljih omogoča obdelavo obračunskih podatkov, pripravo, izmenjavo elektronskih računov (ali drugih tipskih dokumentov) in njihovo posredovanje v hrambo. Rešitev eBiller® omogoča podjetjem in organizacijam celovito obvladovanje procesa priprave računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki, kar vključuje:

  • Pripravo posameznih računov individualno ali v paketu (mesečni obračuni);
  • Pripravo zbirnih e-računov;
  • Izdelavo e-specifikacij k e-računom v elektronski obliki;
  • Obvladovanje nepravilnosti v obračunskih podatkih;
  • Vključevanje komercialnih ali drugih prilog;
  • Izmenjavo e-računov prek poljubnih elektronskih poti (e-pošta, e-banka, UJP idr.);
  • Zakonsko skladno hrambo e-računov za zakonsko določeno obdobje.

Rešitev eBiller® je v celoti skladna z zahtevami slovenske in evropske zakonodaje s finančno-računovodskega področja in področja elektronskega poslovanja ter podpisovanja.

Izdaja e-računov

Proces izdaje e-računov (ali drugih tipskih dokumentov) je enak postopku izdaje klasičnega računa. Papir nadomesti elektronski dokument v obliki, kot ga določa Gospodarska zbornica Slovenije na področju Republike Slovenije (za e-račun), kuverto pa elektronska ovojnica kot jo določa Združenje bank Slovenije oziroma ponudnik elektronske poti. eSlog e-račun je pripravljen tako, da je skladen z računovodskimi standardni in zakonodajo ter da omogoča enostaven prejem in uvoz v informacijski sistem pri prejemniku.

Postopek izdaja elektronskega računa vključuje različne korake preverjanja pravilnosti podatkov in strukture izhodnih e-računov. Vsak elektronski račun je digitalno podpisan s pomočjo uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila in odložen v zakonsko skladno elektronsko hrambo. K elektronskemu računu je lahko dodana tudi priloga na zahtevo prejemnika (primopredajni zapisniki, prevzemnica, specifikacija ipd.). Prejemnik lahko elektronski račun s pomočjo ustrezne aplikativne podpore uvozijo in obdelajo na elektronski način. Prejemniki elektronskih računov v elektronsko banko lahko takoj izvedejo tudi elektronsko plačilo.

Izmenjava e-računov

Elektronsko pripravljene in podpisane račune lahko odpremimo na več načinov. Elektronske poti za izmenjavo računov ponujajo različne kakovosti storitev. Med najenostavnejšimi (in cenovno najbolj ugodnimi) elektronskimi poti je elektronska pošta. Prejem računa je mogoč v nabiralnik elektronske pošte ali v namenski sistem, ki podpira tudi uvoz elektronskega računa v poslovni informacijski sistem (ERP, DMS).

Naprednejše elektronske poti omogočajo pridobivanje informacij o uspešnem pošiljanju, izmenjavi in dostavi elektronskih računov. Prejemnikom omogočajo boljšo povezljivost s poslovnimi aplikacijami in s plačilnimi instrumenti. Storitev eNvoices® podpira uporabo vseh elektronskih poti glede na potrebe izdajateljev in zahteve prejemnikov.

Elektronska hramba

Vsak elektronsko izdan račun (ali drug tipski dokument) mora biti tudi ustrezno shranjen na način, da je ohranjena njegova avtentičnosti in celovitost ter veljavnost digitalnega podpisa na računu. Elektronske dokumente morajo shraniti pošiljatelji in prejemniki.

Rešitev eBiller® je povezljiva z različnimi rešitvami in storitvami za elektronsko hrambo. Vsi izdani elektronski dokumenti so po posredovanju prejemniku odloženi v elektronsko hrambo za predpisano obdobje hrambe in takoj dostopni uporabnikom. Zunanjo storitev elektronske hrambo zagotavlja družba SETCCE d.o.o. v sodelovanju s podjetjem ZZI d.o.o.