Kdo smo

 

Dolgi naziv organizacije: SETCCE, družba za e-poslovanje, d.o.o.

Kratek  naziv organizacije: SETCCE d.o.o.

Sedež: Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

Datum ustanovitve: februar 2001

Matična številka: 1594389

Davčna številka: SI39705684

Številka transakcijskega računa, odprtega pri ABANKI: 05100-8012500770

Številka transakcijskega računa, odprtega pri NLB: 02083-0261702777

     

      

Vodstvo

Direktor družbe SETCCE
mag. Aljoša Jerman Blažič

Tehnični direktor
mag. Svetlana Šaljić

Vodja prodaje
Boštjan Šušteršič, spec. 

Vodja financ in splošnih zadev
Sonja Škufca, uni. dipl. ekon.  

Vodja operacij
dr. Davorka Šel 

Vodja raziskovalnega laboratorija/raziskav
Jan Porekar, uni. dipl. fiz.